Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού

«TRIPOLITSA - ISO 200»

Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού

«TRIPOLITSA - ISO 200»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι ανεξάρτητα από Εθνικότητα, τόπο διαμονής και κράτος. Σε περίπτωση συμμετοχής ανήλικου φωτογράφου, αυτό θα γίνει με τη συναίνεση των γονέων.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με 1 έως 3 φωτογραφίες.

Η υποβολή των φωτογραφιών θα γίνεται από τις 20-06-2021 κι ώρα 00:01 έως 05-07-2021* κι ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iso200.TwoSideCity.gr

*Παράταση υποβολής φωτογραφιών έως 11-07-2021, ώρα 23:59.

Οποιαδήποτε συμμετοχή που θα αποσταλεί μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας θα θεωρείται αυτόματα άκυρη και μη αποδεκτή

2. Προδιαγραφές

Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός του έργου που θα υποβάλλει. Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο.

Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές έργων που περιέχουν απρεπές, ανήθικο και προσβλητικό περιεχόμενο με το θέμα. Τα έργα δεν πρέπει να παραπέμπουν σε εμπορικά σήματα τρίτων.

Στο διαγωνισμό αυτό θα γίνουν δεκτές φωτογραφίες που θα αποσταλούν σε ψηφιακό αρχείο και θα πρέπει αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iso200.TwoSideCity.gr συνοδευόμενες από τα εξής στοιχεία:

Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση, Πόλη, Ε-mail.
Τίτλος φωτογραφίας
και μικρό κείμενο με στοιχεία που θέλει να αναρτήσει ο δημιουργός.

Τα έργα που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές.

Υποχρεωτικά οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν ληφθεί με ευαισθησία (ISO) 200, με χρήση τετράγωνου φορμά ή να είναι κροπαρισμένες σε τετράγωνη διάσταση

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις φωτογραφίες με δύο τρόπους:

A) Σε υψηλή ανάλυση μέσω wetransfer.com
Ανάλυση 11339 x 11339 pixels στα 96dpi
Μορφή αρχείου jpg, maximum quality
Μέγεθος αρχείου έως 50MB,
Μορφή ονομασίας αρχείου: (επίθετο και όνομα σε λατινικό αλφάβητο)_(μηδέν & αύξων αριθμός φωτογραφίας) χωρίς κενά π.χ. georgiou_georgios_01.jpg

Οι φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση θα αποστέλλονται με wetransfer.com στο Email: twosidecity@gmail.com

Β) Σε χαμηλή ανάλυση για την ψηφοφορία
Ανάλυση 800 x 800 pixels στα 72dpi
Μορφή αρχείου jpg, maximum quality
Μέγεθος αρχείου έως 1MB,
Μορφή ονομασίας αρχείου: (επίθετο και όνομα σε λατινικό αλφάβητο)_(μηδέν & αύξων αριθμός φωτογραφίας) χωρίς κενά π.χ. georgiou_georgios_01.jpg

Οι φωτογραφίες χαμηλής ανάλυσης, για την ψηφοφορία, θα μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα του διαγωνισμού μετά την ημερομηνία έναρξης της υποβολής 20-06-2021.

Οι φωτογραφίες θα εμφανιστούν στην παρούσα πλατφόρμα, μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των φωτογραφιών 05-07-2021.

3. Διεύθυνση και επιτροπές

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Νίκος Φλώρος, γλύπτης-εικαστικός

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους φωτογράφους:
1. Βαγγέλη Κύρη
2. Βασίλη Κουτρουμάνο
3. Γεώργιο Καραγιάννη

Υπεύθυνος διαγωνισμού : Θεόδωρος Τσάμης
Τηλ. Επικοινωνίας και πληροφορίες: 2713610454
Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 13:00

4. Διαδικασία

Οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν στην παρούσα πλατφόρμα, μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των φωτογραφιών 05-07-2021, θα μπουν σε ψηφοφορία κοινού από την οποία θα προκύψουν οι 40 προτιμώμενες λήψεις.

Από τις λήψεις αυτές η επιτροπή διαγωνισμού θα επιλέξει τις τρεις επικρατέστερες. Θα δοθούν τρία βραβεία, τα οποία έχουν φιλοτεχνηθεί από τον εικαστικό γλύπτη Νίκο Φλώρο και θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο.

1ο βραβείο 500 €
2ο βραβείο 300 €
3ο βραβείο 150 €

Οι προκριθέντες θα λάβουν αναμνηστικό συμμετοχής.

Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από τον Δήμο Τρίπολης (tripolis.gr) και από την ηλεκτρονική σελίδα του διαγωνισμού (iso200.TwoSideCity.gr). Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε δημόσια διαδικτυακή τελετή.

5. Όροι και δεσμεύσεις

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παραχωρούν στους διοργανωτές, το δικαίωμα χρήσης των έργων τους στην υπαίθρια έκθεση που θα διοργανωθεί σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί. Τα 40 προκριθέντα από το κοινό έργα, θα τυπωθούν σε μεγάλες, εσωτερικά φωτιζόμενες, επιφάνειες διαστάσεων 3Χ3 μέτρα και θα παρουσιαστούν σε δημόσια έκθεση, σε κεντρικά σημεία της πόλης που έχει επιλέξει ο Δήμος Τρίπολης.

Επίσης οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παραχωρούν το δικαίωμα στους διοργανωτές να τυπώσουν τα έργα σε κατάλογο της έκθεσης, τον οποίο δικαιούνται να διακινούν και ηλεκτρονικά. Από την πλευρά τους οι διοργανωτές κατά τις ανωτέρω περιγραφόμενες χρήσεις υποχρεούνται να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του/της δημιουργού σε εμφανές σημείο.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από αυτόν. Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στη χρήση του ονόματος του και του έργου του στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού, της έκθεσης και του τυπωμένου ή ψηφιακού καταλόγου, άνευ ανταλλάγματος.